Outside view of Hoersholm Office

Gizlilik politikası

Chr. Hansen veri gizliliğine saygı duyar ve kişisel verilerinizi korumayı taahhüt eder. İşbu Gizlilik Politikası, müşterimiz veya iş bağlantımız olmanız durumunda web sitemizi veya bültenlerimizi kullandığınızda ya da bizimle başka bir şekilde etkileşimde bulunduğunuzda hakkınızda topladığımız kişisel verileri nasıl kullandığımızı açıklamaktadır.

Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız Kaliforniya hukuku uyarınca kişisel verilerinizi kullanmamızla ilgili ek haklarınız bulunabilir. Kaliforniya gizlilik politikasına ilişkin haklarınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Ek A'ya (Kaliforniya'da İkamet Edenlere İlişkin Gizlilik Politikası Bilgileri) bakınız.

Bu web sitesine Çin anakarasından erişiyorsanız hakkınızda topladığımız ve işlediğimiz kişisel bilgiler sınırlı olabilir. Çin Anakarasında ikamet edenler için hazırlanan Ek B Gizlilik Politikası Bilgilerine bakınız.

 

Hakkınızda hangı̇ kişisel bı̇lgı̇lerı̇ topluyoruz? Kapat

Bizimle nasıl etkileşim kurduğunuza bağlı olarak sizinle ilgili çeşitli veri türleri işlenmektedir. Adınız, e-posta adresiniz, şirketinizin adı ve adresi, telefon numaranız, iş unvanınız ve pozisyonunuz gibi iletişim bilgileriniz tarafımızca saklanmaktadır. Zaman zaman bizimle paylaştığınız hassas olmayan, ilgili konuşmaların verilerini de işlenmektedir. Sitemize kaydolduğunuzda veya sitemizden ürün ya da hizmet sipariş ettiğinizde hakkınızda bilgiler toplanır. Ayrıca müşteri anketlerini gönüllü olarak doldurduğunuzda, geri bildirimde bulunduğunuzda veya yarışmalara katıldığınızda da hakkınızda bilgiler toplanır. Çerezleri kullanarak web sitesini nasıl kullandığınıza ilişkin bilgi topluyoruz.
 
Yasaların izin verdiği durumlarda kişisel verileriniz kullanılacaktır. Yaygın olarak kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda kullanılacaktır:


Neden hakkınızda edindiğimiz bilgileri kullanıyoruz? Hakkınızda hangı̇ kişisel bı̇lgı̇lerı̇ topluyoruz? Kişisel verilerinizi hangi yasal dayanağa göre kullanıyoruz?
Sizinle olan ilişkilerimizi yönetebilmek için hakkınızda bilgi topluyoruz. Ad, soyad, kullanıcı adı veya benzer tanımlayıcı bilgiler, medeni durum, unvan, doğum tarihi ve cinsiyet dahil olmak üzere kimlik bilgilerine ilişkin verileri topluyoruz.
Ayrıca e-posta adresi, şirket adı ve adresi, telefon numarası, iş unvanı ve pozisyon dahil olmak üzere iletişim bilgilerini içeren verilerini de topluyoruz.
Zaman zaman bizimle paylaştığınız hassas olmayan, ilgili konuşmaların verilerini de işlenmektedir.
Sizinle olan ilişkimizi yönetme konusundaki meşru menfaatimizi korumak ve sizin menfaatleriniz veya temel hak ve özgürlüklerinizin meşru menfaatimize ağır basıp basmadığını belirlemek amacıyla bilgilerinizi işleriz (GDPR'nin 6 (1) (f) maddesi).
Vermiş olduğunuz siparişleri işleme almak veya sizinle yapmak üzere olduğumuz veya yapmış olduğumuz bir sözleşmeyi gerçekleştirmek amacıyla da hakkınızda bilgi topluyoruz.
Ayrıca e-posta adresi, şirket adı ve adresi, telefon numarası, iş unvanı ve pozisyon dahil olmak üzere iletişim bilgilerini içeren verilerini de topluyoruz.
Bilgilerinizi, sizinle yapmak üzere olduğumuz veya yaptığımız bir sözleşmeyi gerçekleştirmek amacıyla işliyoruz (GDPR'nin 6 (1) (f) maddesi).
Hesabınızı yönetmek amacıyla hakkınızda bilgi topluyoruz.
Ayrıca e-posta adresi, şirket adı ve adresi, telefon numarası, iş unvanı ve pozisyon dahil olmak üzere iletişim bilgilerini içeren verilerini de topluyoruz. Sizinle olan ilişkimizi yönetme konusundaki meşru menfaatimizi korumak ve sizin menfaatleriniz veya temel hak ve özgürlüklerinizin meşru menfaatimize ağır basıp basmadığını belirlemek amacıyla bilgilerinizi işleriz (GDPR'nin 6 (1) (f) maddesi).
Yasal veya düzenleyici yükümlülüklere uyarınca gerekli olması halinde hakkınızda bilgi topluyoruz.
Ad, soyad, kullanıcı adı veya benzer tanımlayıcı bilgiler, medeni durum, unvan, doğum tarihi ve cinsiyet dahil olmak üzere kimlik bilgilerine ilişkin verileri topluyoruz.

Yasalara uyarınca ayrıca gereklerine uygun olarak hakkınızda başka bilgiler de topluyoruz.
Yürürlükteki yasalara uygunluk sağlanmasının gerekli olması halinde bilgilerinizi işliyoruz (GDPR'nin 6 (1) (c) maddesi).
Web sitesinden hakkınızda topladığımız bilgileri, web sitemizi sonraki ziyaretlerinizi için kişiselleştirmek amacıyla kullanırız.
İnternet protokolü (IP) adresi, giriş verileriniz, tarayıcı türü ve sürümü, saat dilimi ayarı ve konumu, tarayıcı eklenti türleri ve sürümleri, işletim sistemi ve platformu ve bu web sitesine erişmek için kullandığınız cihazlardaki diğer teknolojiler dahil olmak üzere teknik veriler toplanmaktadır.

Ayrıca kullanıcı adınız ve şifreniz, çalıştığınız şirket tarafından yapılan satın alımlar veya oluşturulan siparişler, ilgi alanlarınız, tercihleriniz, geri bildirimleriniz ve anket yanıtlarınız gibi bilgiler de dahil olmak üzere profilinize ilişkin veriler toplanmaktadır.

Web sitemizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanım şeklinizle ilgili bilgiler de dahil olmak üzere kullanıma ilişkin veriler toplanmaktadır. 
Sizinle olan ilişkimizi yönetme konusundaki meşru menfaatimizi korumak ve sizin menfaatleriniz veya temel hak ve özgürlüklerinizin meşru menfaatimize ağır basıp basmadığını belirlemek amacıyla bilgilerinizi işleriz (GDPR'nin 6 (1) (b) maddesi).
Chr. Hansen Group'un ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetlerini pazarlanması amacıyla da hakkınızda bilgi toplanmaktadır. Bizim sitemizden ve sitemizdeki üçüncü taraflardan seçtiğiniz alışveriş materyalleri ve iletişim tercihleriniz dahil olmak üzere pazarlama ve iletişime ilişkin veriler toplanmaktadır.

Web sitemizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanım şeklinizle ilgili bilgiler de dahil olmak üzere kullanıma ilişkin veriler toplanmaktadır.
Sizinle olan ilişkimizi yönetme konusundaki meşru menfaatimizi korumak ve sizin menfaatleriniz veya temel hak ve özgürlüklerinizin meşru menfaatimize ağır basıp basmadığını belirlemek amacıyla bilgilerinizi işleriz (GDPR'nin 6 (1) (f) maddesi).

Bültenleri veya diğer pazarlamaya yönelik iletileri almak gibi bazı durumlarda onayınızı isteyebiliriz.
AB ve Üye Devlet yasaları kapsamında geçerli olan yaptırımları ve ihracat kontrol gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi topluyor ve işliyoruz.
Ad, soyad, kullanıcı adı veya benzer tanımlayıcı bilgiler, medeni durum, unvan, doğum tarihi, cinsiyet ve uygulanan yaptırımlardaki bilgiler dahil olmak üzere kimlik bilgilerine ilişkin verileri topluyoruz.
AB ve Üye Devlet yasaları kapsamında geçerli olan yaptırım ve ihracat kontrol gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla bilgilerinizi toplamamız durumunda geçerli yasalara uymamız gerektiğinden bilgilerinizi işleriz (GDPR'nin 6 (1) (c) maddesi).

AB/AEA dışında geçerli olan yaptırım ve ihracat kontrol gereklilikleri uyarınca bilgilerinizi toplamamız durumunda bu gerekliliklere uyma konusundaki meşru menfaatimizi korumak için bilgilerinizi işleriz (GDPR'nin 6 (1) (f) maddesi).

Ayrıca herhangi bir amaç için istatistiksel veya demografik veriler gibi Toplu Verileri toplayıp kullanıp paylaşırız. Toplu Veriler, kişisel verilerinizden elde edilir ancak bu veriler doğrudan veya dolaylı olarak kimliğinizi ortaya koymadığından yasalar kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmez. Örneğin, web sitesinin belirli bir özelliğine erişen kullanıcıların yüzdesini hesaplamak için Kullanım Verilerinizi toplarız. Ancak, Toplu Verileri sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayabilecek şekilde kişisel verilerinizle birleştirir veya aralarında bağlantı kurarsak, birleştirilmiş verileri bu gizlilik politikasına uygun olarak kullanılacak kişisel veriler olarak ele alırız.

Hakkınızda herhangi bir Özel Nitelikli Kişisel Veri toplamıyoruz (bu veriler ırk veya etnik köken, dini veya felsefi inanç, cinsel hayat, cinsel yönelim, siyasi görüşler, sendika üyeliği, sağlığınızla ilgili bilgiler, genetik ve biyometrik verilerle ilgili ayrıntıları kapsamaktadır). Cezai hükümler ve suçlar hakkında da herhangi bir bilgi toplamıyoruz.

Yasal bir yükümlülüğe uymamız gerektiğinde veya meşru menfaatlerimiz kapsamında gerekli olduğu durumlarda kişisel verilerinizin kullanılması zorunludur. Bir sözleşme yapmadan önce veya reklam onayı söz konusu olduğunda kişisel verilerinizi bizimle paylaşmanız isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı olduğu durumlarda kişisel verilerinizi bizimle paylaşmamayı tercih ederseniz, sizinle yapacağımız sözleşmeyi tam olarak yerine getiremeyiz ve/veya tam olarak onay vermediğiniz takdirde bültenler vb. gibi materyalleri alamazsınız

Yasa gereğince veya sizinle yaptığımız bir sözleşmenin şartları uyarınca kişisel verilerinizi toplamamız gerektiğinde ve talep edildiği durumlarda bu verileri sağlamadığınızda, sizinle yaptığımız veya yapmaya çalıştığımız sözleşmeyi (örneğin tarafınıza mal veya hizmet sağlamak kapsamında) yerine getiremeyebiliriz. Bu durumda, bizden aldığınız bir ürün veya hizmeti iptal etmek zorunda kalabiliriz; ancak böyle bir durum olması halinde sizi bilgilendireceğiz.

Platformlarımızın hiçbirinde çocukları hedef almıyor veya çocuklarla etkileşime girmiyoruz. Bu nedenle çocuklarla ilgili kişisel veri toplamıyoruz.

Reklam/Pazarlama Kapat

Chr. Hansen Group'un ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleriyle ilgili sizi haberdar etmek istiyoruz. Reklamlara ya da pazarlamaya ilişkin bildirileri almak için onay verdiyseniz daha sonra verdiğiniz onayı iptal edebilirsiniz.

Özellikle pazarlama ve reklam alanı olmak üzere belirli kişisel veri kullanımları konusunda size seçenekler sunmaya çalışıyoruz. 

İstediğiniz zaman reklam veya pazarlama amacıyla sizinle iletişime geçmemizi durdurma hakkınız bulunmaktadır.

Pazarlama ve reklam amacıyla sizinle iletişime geçilmesini istemediğiniz takdirde privacyofficer@chr-hansen.com adresine bir e-posta gönderin.

Pazarlama ve reklam bildirilerini almaktan vazgeçmeniz bir ürün/hizmet satın alımı, ürün/hizmet deneyimi veya diğer işlemler sonucunda bize sağlanan kişisel verilerinizin işlenmeyeceği anlamına gelmemektedir.

 

 

Çerezler Kapat

Çerezler, standart internet log bilgilerini ve ziyaretçi davranış bilgilerini toplamak amacıyla bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyalarıdır. Bu bilgiler, web sitesinin ziyaretçiler tarafından kullanımını takip etmek ve web sitesi etkinliği hakkında istatistiksel raporlar oluşturmak için kullanılır. 

Tarayıcınızı, tarayıcı çerezlerinin tümünü veya bazılarını reddedecek ya da web siteleri çerezleri ayarladığında veya bunlara eriştiğinde sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakmanız veya reddetmeniz durumunda web sitesinin bazı bölümlerine erişemeyebileceğinizi veya web sitesinin düzgün çalışmayabileceğini unutmayın. Kullandığımız çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen tr.chr-hansen.com/tr/cerezler adresini ziyaret edin.

Kı̇şı̇sel verı̇lerı̇nı̇z nasıl toplanıyor? Kapat

Hakkınızda veri toplamak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere farklı yöntemler kullanıyoruz:

Doğrudan etkileşimler. Kişisel verilerinizi form doldurarak veya bizimle posta, telefon, e-posta ile iletişime geçerek veya başka yollarla bizimle paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki durumları gerçekleştirerek sağladığınız kişisel veriler bu etkileşimler ile ilişkilidir:

 • hizmetimize veya yayınlarımıza abone olduğunuzda,
 • tarafınıza reklam veya ürünler ile ilgili bildiri gönderilmesini talep ettiğinizde,
 • ürün veya hizmet talebinde bulunduğunuzda,
 • hizmetimize veya yayınlarımıza abone olduğunuzda,
 • tarafınıza reklam veya ürünler ile ilgili bildiri gönderilmesini talep ettiğinizde,
 • bir yarışma, promosyon veya ankete katıldığınızda veya
 • bize geribildirimde bulunduğunuzda.

Otomatik teknolojiler veya etkileşimler. Web sitemizle etkileşimde bulunduğunuzda ekipmanınız, tarama faaliyetleriniz ve alışkanlıklarınız hakkında otomatik olarak teknik veriler toplarız. Bu kişisel verileri çerezler, sunucu günlükleri ve diğer benzer teknolojileri kullanarak toplarız. Daha fazla bilgi için lütfen çerez politikamızı tr.chr-hansen.com/cerezler okuyun.

Üçüncü taraflar veya kamuya açık kaynaklar. Aşağıda belirtildiği şekilde çeşitli üçüncü taraflardan sizinle ilgili kişisel veriler toplayacağız:

 • Çeşitli taraflardan toplanan Teknik Veriler:

(a) analiz sağlayıcıları (Google Tag Manager, Siteimprove Analytics, LinkedIn Analytics, Twitter Analytics, Google Analytics Audiences);

(b) reklam ağları (Google DoubleClick, LinkedIn Marketing Solutions and Ads, Twitter Advertising, Facebook Custom Audience, Twitter Conversation Tracking ve

(c) sosyal medya (Facebook Connect).

Verı̇ güvenlı̇ğı̇ ve uluslararası transferler Kapat

Kişisel verilerinizin kazara kaybolmasını, izinsiz kullanılmasını veya erişilmesini, değiştirilmesini veya ifşa edilmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik önlemlerini uyguluyoruz. Ayrıca, ticari amaçlarla sadece bilmesi gereken çalışanlar, temsilciler, yükleniciler ve diğer üçüncü taraflar kişisel verilerinize erişim sağlayabilir. Kişisel verilerinizi yalnızca bizim talimatlarımız doğrultusunda işlemektedirler ve gizlilik yükümlülüğüne tabidirler.

Kişisel verilerinizi açık bir ağ üzerinden tarafımıza yüklediğinizde veya ilettiğinizde, kişisel verilerinizi almadan önce güvenlik üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığını ve bu süre içinde kişisel verilerinizin güvenlik önlemleri olmadan açık ağda dolaşabileceğini ve yetkisi olmayan üçüncü taraflarca görülme ve kullanılma riski bulunduğunu unutmayın. Bu nedenle, yalnızca güvenli ağlar üzerinden bağlantı kurmanızı ve tarafımıza yaptığınız aktarım sürecinde güvenli aktarım yöntemlerini kullanmanızı öneririz. 

Herhangi bir şüpheli kişisel veri ihlali ile başa çıkmak için prosedürler oluşturduk ve gerekli olması durumunda sizi ve ilgili düzenleyiciyi mevcut ihlalden haberdar edeceğiz.

Kişisel verilerinizi Chr. Hansen Group bünyesinde ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içindeki ve dışındaki üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla paylaşıyoruz. Kişisel veri paylaşımının amacı, kişisel verilerinizi kullandığımız amaçları yerine getirmektir. Tüm Chr. Hansen şirketlerinin ve bulundukları konumların listesini edinin Hansen şirketleri ve bulundukları konumlar. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların bir listesi ve bulundukları konumlar talep üzerine temin edilebilir.

AB/AEA'da bulunduğunuzda kişisel verilerinizin AEA dışına aktarılması durumunda ilgili güvenlik önlemlerinin uygulanmasını sağlayarak verileriniz benzer bir koruma derecesi sağlıyoruz. Verilerinizin AEA dışına aktarılması, AB Komisyonu'nun Standart Sözleşme Maddelerine veya söz konusu aktarım için diğer geçerli yasal dayanaklara göre gerçekleştirilir. Söz konusu aktarım protokolünün bir kopyasını privacyofficer@chr-hansen.com adresiyle iletişime geçerek edinebilirsiniz.

Kı̇şı̇sel verı̇lerı̇nı̇zı̇ ne kadar süreyle saklayacağız? Kapat

Kişisel verileriniz, yasal, istatistiki veya raporlama gerekliliklerinin yerine getirmesi amacı da dahil olmak üzere, yalnızca toplanan amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu sürece saklanacaktır. 

Kişisel verileriniz için uygun saklama süresinin belirlenmesi kapsamında kişisel verilerin boyutunu, niteliğini ve hassasiyetini, kişisel verilerinizin izinsiz kullanımından veya ifşasından kaynaklanabilecek potansiyel zarar riskini, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımızı ve bu amaçlara başka yollarla ulaşıp ulaşamayacağımızı ve mevcut yasal gereklilikleri göz önünde bulundururuz. Kişisel verilerinizi yalnızca, soruları yanıtlama veya sorunları çözme, geliştirilmiş, yeni ürünler ve hizmetler sağlama ve yürürlükteki yasa(lar) kapsamındaki yasal yükümlülüklere uyma gerekliliklerini göz önünde bulundurarak makul gerekli süre boyunca saklayacağız. Bu sürenin sonunda kişisel verileriniz Chr. Hansen'in tüm sistemlerinden silinecektir.

 

Kı̇şı̇sel verı̇lerı̇nı̇zı̇n ifşası Kapat

Bazen kişisel verilerinizi dahili ve/veya harici üçüncü taraflarla paylaşmamız gerekebilir. Tüm üçüncü tarafların kişisel verilerinizin güvenliğine özen ve saygı göstermesini ve verilerin yasalar uyarınca kullanılmasını talep ediyoruz. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızın kişisel verilerinizi kendi amaçları doğrultusunda kullanmalarına izin verilmemektedir. Kişisel verilerinizi yalnızca belirtilen amaçlar kapsamında ve talimatlarımıza uyarınca işlemeleri mümkündür. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların bir listesi ve bulundukları konumlar talep üzerine temin edilebilir. 

Kişisel verı̇lerı̇nı̇z – haklarınız Kapat

Aşağıda belirtilen haklardan herhangi birini kullanmak istemeniz durumunda privacyofficer@chr-hansen.com adresinden bizimle iletişime geçin.

 • Kişisel verilerinize erişim talep edin (genellikle "veri sahibi erişim talebi" olarak bilinir).

 • Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin düzeltilmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin doğru ve güncel olmasını sağlamak istiyoruz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz bilgileri düzeltmemizi veya kaldırmamızı talep edebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz. Bazı durumlarda bizden verilerinizi silmemizi isteyebilirsiniz. Bununla birlikte, silme talebinizi her zaman uygulayamayabiliriz ve böyle bir durumda, talebi ilettiğinizde ilgili talebi uygulayamamamızın belirli yasal nedenlerini size bildireceğiz. 
   
 • Meşru bir menfaate (veya üçüncü bir tarafın menfaatine) bağlı olan ve temel hak ve özgürlüklerinizi etkilediğini düşündüğünüz gerekçesiyle kişisel verilerinizin işlenmesini istemediğiniz özel bir durum olduğunda kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Kişisel verilerinizi doğrudan reklam veya pazarlama amacıyla işlediğimiz durumlarda da itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Bazı durumlarda, bilgilerinizi işlemek için hak ve özgürlüklerinize üstün gelen mecburi meşru gerekçelerimiz olduğuna dair kanıt sunabiliriz.

 • Kişisel verilerinizi işlemek kapsamında izninizin gerektiği zamanlarda izninizi geri alabilirsiniz. Ancak bu durum, onayınızı iptal etmeden önce gerçekleştirilen herhangi bir işlemin yasallığını etkilemez. Onayınızı geri almanız durumunda size belirli ürün veya hizmetleri sağlayamayabiliriz. İzninizi geri aldığınızda böyle bir durumun söz konusu olup olmadığı konusunda tarafınıza bilgilendirmede bulunacağız. İletilen postadaki abonelikten çıkma bağlantısını tıklayarak veya bizimle iletişime geçerek onayınızı geri alabilirsiniz.

 • Bazı durumlarda veri taşınabilirliği talep edebilirsiniz. Kişisel veri işlemenin onaya veya bir sözleşmeye dayalı olması ve otomatik yollarla gerçekleştirilmesi halinde tarafımıza sağladığınız kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkınız bulunabilir.

 • Şikayette bulunma hakkı. Her zaman bir veri koruma makamına, örneğin Danimarka Veri Koruma Otoritesi'ne şikayette bulunma hakkınız mevcuttur.

 • Dijital mirası kontrol etme hakkı. Tarafımızla iletişime geçerek ölümünüzün ardından kişisel verilerinizin saklanması, iletilmesi veya silinmesine ilişkin yönergeler verebilirsiniz. Bununla birlikte, bilgilerinizi saklamak için yasal bir yükümlülüğümüz olduğunda veya bilgilerinizi işlemek için hak ve özgürlüklerinize üstün gelen gerekli meşru menfaatler gösterebileceğimiz durumlarda yönergelere her zaman uyamayabiliriz.
 

Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız kullanabileceğiniz ek haklar hakkında daha fazla bilgi almak için Ek A'ya (Kaliforniya'da İkamet Edenlere İlişkin Gizlilik Politikası Bilgileri) bakın.

Gı̇zlı̇lı̇k polı̇tı̇kamızdakı̇ değı̇şı̇klı̇kler Kapat

Gizlilik Politikamızı düzenli olarak gözden geçiriyoruz ve her değişikliği web sayfasında uygulayarak bu web sayfasını güncel tutacağız. Gizlilik Politikamız en son 24 Ağustos 2022 tarihinde güncellenmiştir, eski sürümleri bizimle iletişime geçerek edinebilirsiniz.

Verı̇ sorumlusu kı̇mdı̇r? Kapat

Chr. Hansen global bir şirkettir ve dünyanın her yerinde iştirakleri vardır. Tüm Chr. Hansen şirketlerinin ve bulundukları konumların listesini edininChr. Hansen şirketleri ve bulundukları konumlar. Bu Gizlilik Politikası tüm Chr. Hansen Group adına düzenlenmiştir, Bu nedenle işbu Gizlilik Politikasında "Chr. Hansen", "biz", "bize" veya "bizim" ifadeleri kullanıldığında Chr. Hansen Group bünyesinde kişisel verilerinizi işlemekten sorumlu ilgili şirkete atıfta bulunuyoruz. Chr. Hansen, A/S, Boege Allé 10-12, 2970 Hoersholm, Danimarka adresinde kayıtlı olup bu web sitesinin denetleyicisi ve sorumlusudur.

Bı̇zı̇mle nasıl ı̇letı̇şı̇me geçebı̇lı̇rsı̇nı̇z? Kapat

Gizlilik Politikamız veya hakkınızda tuttuğumuz bilgiler hakkında herhangi bir sorunuz olması durumunda lütfen bizimle iletişime geçin:

 • E-posta için: privacyofficer@chr-hansen.com
 • Posta için Chr. Hansen A/S, Att. Privacy Officer, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Danimarka adresine yazabilirsiniz.
 • +45 45 74 74 74 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Paylaş