Family-on-beach

İnsan Sağlığı ve Probiyotikler


İnsan Sağlığı ve Probiyotikler

Chr. Hansen, bilimsel araştırma ve klinik çalışmalarla kanıtlanmış dünyanın en çok belgelenmiş probiyotiklerini sunmaktadır.

Amacımız, insan sağlığı alanında mikrobiyom bazlı probiyotik sağlık çözümlerini hayata geçirmektir. Bu anlamda probiyotiklerimizin etkili olduğu sağlık alanları aşağıdaki gibidir.

 • Bebek ve çocukların sağlığı
 • Kadın Sağlığı
 • Bağırsak sağlığı
 • Bağışıklık sağlığı
 • Yeni sağlık alanları


Probiyotik nedir?

Dünya Sağlık Örgütü probiyotikleri “Yeterli miktarda alındığında konakçıya bir sağlık yararı sağlayan canlı mikroorganizmalar” olarak tanımlamaktadır.1

 Canlı mikroorganizmalar içeren, sağlık üzerinde bilimsel olarak kanıtlanmış bir etkiye sahip ve karakterize edilmiş suşları içeren mikroorganizmalar “probiyotik” olarak adlandırılabilir.

Probiyotik bakteriler cinslerine, türlerine ve suşlarına göre isimlendirilmelidir.

Bu içeriği görüntülemek için işlevsel çerezlere izin verilmesi gerekir. Onay formunu açmak buraya tıklayınız.


Yapılan bilimsel çalışmalarda probiyotiklerin bağışıklık fonksiyonunu desteklediği, sindirim sağlığına yardımcı olduğu ve metabolizmayı hızlandırdığı görülmüştür.

Sindirim ve bağışıklık sağlığını destekleyen en yaygın olarak tanınan probiyotiklerden ikisi, çoğunlukla kalın bağırsakta bulunan bifidobakteriler ve ince bağırsakta bulunan laktobasillerdir.
Chr. Hansen’in probiyotik portföyü:

 • Lactobacillus rhamnosus, LGG®
 • Bifidobacterium, BB-12®
 • Lactobacillus acidophilus, DDS-1®
 • Lactobacillus paracasei, L. CASEI 431®
 • Bifidobacterium, UABla-12™
 • UREX™ (Lactobacillus reuteri, RC-14® + Lactobacillus rhamnosus, GR-1®)
 • ASTARTE™ probiotic combination
 • Lactobacillus gasseri, BNR17™
 • Lactobacillus reuteri, LRC®
 • Lactobacillus acidophilus, LA-5®
 • Lactobacillus paracasei, F-19®
 • Streptococcus thermophilus, TH-4®.

1 FAO/DSÖ. Gıdalarda Probiyotiklerin Değerlendirilmesine Yönelik Kılavuz Taslağı Hazırlanması Hakkında Ortak FAO/DSÖ Çalışma Grubu Raporu 2002