Chr. Hansen olarak, “10. Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi” kongresine katıldık

Turkish presentation on stage
Mar 11. 2022 10:24 GTM

Chr. Hansen olarak, “10. Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi” kongresine katıldık.

Antalya’da 24-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Ateş Kara’nın kongre başkanlığını yürüttüğü 10. Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi’ne katıldık. 700’ün üzerinde hekim, eczacı, diyetisyen ve firma temsilcisinin katıldığı kongre hibrit olarak gerçekleşti.

“Sağlık için, yarın için” sloganıyla yola çıkılan kongrede, dünyadan ve Türkiye’den çocuk sağlığı alanında mikrobiyota ve probiyotikler ile ilgili bilimsel çalışmalar sunuldu. Chr. Hansen olarak uydu sempozyumu sponsorluğunda, Mikrobiyom ve insan sağlığı başlığı altında “Yaşamın ilk 1000 gününde probiyotiklerin önemi” sunumumuzu İnsan Sağlığı Bölümü, Bilim Direktörü Dr. Adam Baker gerçekleştirdi.

Doğum öncesi dönemde anne karnında bebeklerde mikrobiyom oluşumunu etkileyen faktörler, probiyotik alımının hamilelikte bebeklere etkisi ve yaşamın her evresindeki bilimsel çalışmaları yapılmış probiyotik destekleri ile ilgili bilgilere yer verildi.

 

Probiyotik nedir?

Probiyotik kelimesi, “yaşam için” anlamına gelmektedir. Probiyotikler, doğal bakteri kültürleridir ve “iyi bakteri” olarak da adlandırılırlar.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün probiyotik tanımı şu şekildedir: “Yeterli miktarlarda alındığında konağa sağlık yararları sağlayan canlı mikroorganizmalardır.”

Bir bakteriyi probiyotik olarak adlandırmak için üç ana koşulun karşılanması gerekir:

  1. Probiyotik mikroorganizmalar tüketildiğinde canlı olmalıdır.
  2. Sağlığa faydası tüketim miktarı ile ilgilidir. Dolayısıyla tüketim anında gıdada yeterli sayıda probiyotik bulunmalıdır.
  3. Suşa özgü sağlık faydaları, klinik çalışmalarla kanıtlanmış olmalıdır.

Chr. Hansen’in başlıca probiyotikleri, Bifidobacterium, BB-12®, Lactobacillus rhamnosus, LGG®, Lactobacillus paracasei, L. CASEI 431®, Lactobacillus acidophilus, LA-5®‘ tir. Her biri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Mikrobiyom nedir?

İnsan vücudundaki ve üzerindeki bütün mikroorganizmaların ve genomlarının toplamına “mikrobiyom” denir. Günümüz dünyasında stres ve antibiyotik kullanımı gibi faktörler mikrobiyomu olumsuz etkiler. Probiyotikler, mikrobiyom ekosistemini güçlendirmeye yardımcı olurlar.