Gıda israfına karşı mücadele ediyoruz!

FRESHQ product in a store
Ağu 25. 2022 12:01 GTM

Gıda israfını azaltmak

Yüksek getiriye sahip, dikkat gerektiren tedarik zinciri süreçleri ve nispeten kısa raf ömürlü yapısı ile süt ürünlerinin, küresel anlamda gıda atık ve kayıplarında önemli bir payı var. AB’de her yıl yoğurtların %17’si israf ediliyor ve bu da toplam 1,5 milyon ton yoğurda denk geliyor.

 

Gıda kültürleri ile bozulmaları geciktirmek

Süt ürünlerindeki bozulmalar gıda kültürleri kullanılarak doğal yöntemlerle geciktirilebilir. Biyokoruma etkisi olan gıda kültürleri ile AB’de yoğurt israfı 440.000 tona kadar azaltılabilir. QBIS ve dış danışmanlar tarafından yürütülen ve önde gelen danışmanlık uzmanları tarafından incelenen bir etki çalışmasına göre, süt ürünleri üreticileri, perakendeciler ve tüketiciler gibi değer zincirinin tüm halkaları için ekonomik teşvikler bulunmaktadır.

 

Araştırmalar tüketicilerin tat farkı hissetmediğini gösteriyor

Raf ömrünün uzatılmasının tüketici kabulünü nasıl etkilediğini araştırmak amacıyla Almanya’da bir araştırma kuruluşuyla birlikte bağımsız bir tüketici çalışması yürütüldü. Kör duyusal testler, tüketicilerin standart raf ömrüne sahip bir yoğurt ile yedi günlük ek raf ömrüne sahip bir yoğurdu beğenmeleri arasında bir fark olmadığını ortaya koydu.

Çalışma ayrıca, tüketicilere gıda israfını azaltma potansiyeli hakkında bilgi sunulması halinde, tüketicinin satın alma isteğinin olumlu yönde etkilendiğini ve hatta daha uzun raf ömrüne sahip yoğurdun tercih edildiğini göstermiştir. Sonuçlar, yoğurtta gıda atığını azaltmaya devam etme ve bu fırsatı müşteri düzeyinde daha da etkinleştirmeye yönelik hedeflerimizi pekiştiriyor.

 

Hedefimiz yoğurt atığını 2025 yılına kadar 2 milyon ton azaltmak

Sürdürülebilirlik hedeflerimizin bir parçası olarak yoğurt atıklarını 2025 yılına kadar 2 milyon ton azaltmayı taahhüt ediyoruz. Bu sayede BM’nin 12 numaralı Küresel Hedef’ine olumlu katkı sağlamayı amaçlıyoruz.